İş Bankası, 2030 hedeflerini açıkladı

Türkiye İş Bankası, karbonsuzlaşma yolunda 2030 hedeflerini duyurdu. buna göre banka, iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla kaynak temininden sürdürülebilir ürün ve hizmetler yoluyla bu kaynakların müşterilere sunulmasına uzanan uçtan uca bir iş modeli benimsiyor. Gerek kendi operasyonları gerekse müşteri ve tedarikçilerinin faaliyetlerinin yol açtığı emisyonları azaltmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve taahhütlerini uluslararası standartlarda yürüten İş Bankası, 44 ülkeden 138 üyesiyle küresel bankacılık aktifinin yüzde 41’ini temsil eden Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin imzacısı olarak veri temelli emisyon azaltım hedeflerini belirledi.

Banka ilk olarak karbon yoğun sektörlerden enerji üretimi, çimento ve demir çelik sektörlerinde emisyon azaltımına ilişkin 2030 yılı hedeflerini açıkladı. Buna göre, 2030 yılına kadar emisyon yoğunluğunun 2021 baz yılına göre enerji sektöründe yüzde 61, çimentoda yüzde 21 ve demir-çelikte yüzde 10 azaltılması hedefleniyor. Belirlenen hedefler, Bankanın sürdürülebilirlik stratejisinin temel bir unsurunu temsil ediyor ve müşterilerinin yeşil dönüşümünde yol gösterici bir iş ortağı olma amacını yansıtıyor.

İş Bankası, belirlenen sektörlerdeki hedefleme çalışmasında Karbon Muhasebesi Finansalları Ortaklığı (PCAF) metodolojisini kullandı. Diğer sektörlere ilişkin çalışmalarını devam ettiren Banka, hesaplamaya esas teşkil eden verilerin kalitesini en üst düzeye çıkarmak için bu süreçte müşterileri ile birebir çalışmalar yürüttü. Baz yılı değerleri üzerinden sektörel azaltım hedefleri belirlenirken, uluslararası geçerliliği olan bilim temelli küresel senaryolar dikkate alındı.

“KARBONSUZLAŞMA HEDEFLERİMİZ İLE MÜŞTERİLERİMİZİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNÜ FİNANSE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin açıklamasında, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmalarının ivmelenerek devam ettiğini,  Net Sıfır Bankacılık Birliği taahhütleri kapsamında hedeflerine ulaşabilmek için, karbon yoğun sektörlerde 2030 yılı ara dönem emisyon azaltım hedeflerini ortaya koyduklarını vurguladı. Aran, “Söz konusu hedefler, kredi portföyümüzün karbon ayak izini kademeli olarak azaltmak için önemli bir adımdır. Kredi portföyümüzü iklim riskleri bakımından ele almaya devam ederken; iklim değişikliğini yeşil dönüşüm için yarattığı fırsatlar açısından da değerlendiriyoruz. Bu konuda müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuğunda onlara eşlik etmeye devam edeceğiz. Enerji üretimi projeleri portföyümüzde yüzde 77 paya sahip yenilenebilir enerji projeleri için toplamda 6,8 milyar dolar kaynak sağlamamızın yanı sıra 2026 yılına kadar sürdürülebilir finansman alanına yönelik 300 milyar TL’lik kaynak paketi ile de ekonomideki yeşil dönüşüme katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bankamızın 100. yılınızı kutlamaya hazırlanırken, ikinci yüzyılımızda sürdürülebilirlik konusunu stratejik önceliklerimiz arasında ele almaya devam edeceğiz. Çünkü yaşadığımız dünyayı atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan, gelecekten ödünç olarak aldık. Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimize sorumluluk düşüyor” dedi.

BANKA, 2040’A KADAR DA KÖMÜR FİNANSMANINI SONLANDIRACAK

İş Bankası, ekonomideki yeşil dönüşümü desteklemek üzere Net Sıfır Bankacılık Birliği ara dönem hedeflerinin yanı sıra 2040 yılına kadar kademeli olarak kömür finansmanını da sonlandıracağını açıkladı. 2020’de sektöre yön verecek nitelikte bir karar alarak elektrik üretiminde kömür ve doğalgaza dayalı yeni termik santral yatırımlarının ve 2021 yılında ise yeni kömür madenciliğini finanse etmeyeceğini duyurmuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir